Safedrive rigger for videre vekst med Ketil Solvik-Olsen som ny styreleder

Publisert 17.11.23
av Torgeir Trapnes

Safedrive, som er Norges største fellesskap langs veien, har raskt samlet nær 100 000 sjåfører som deler informasjon om mulige farer på veien. Nå rigger selskapet seg for videre vekst, med en politisk tungvekter på laget.

Fra venstre: Magnus Wester (grunnlegger og daglig leder), Ketil Solvik-Olsen (styrelder) og Anders Skjærvik (hovedaksjonær).

Safedrive er en liten enhet som lar sjåfører sende og motta varsler om alt fra ulykker, dyr i veibanen eller andre hindringer. Tidligere samferdselsminister og bilentusiast Ketil Solvik-Olsen blir nå styreleder i selskapet.

– Safedrive er et svært spennende selskap med store ambisjoner. De har lykkes med å skape en plattform for rask og effektiv informasjonsflyt mellom trafikantene. Dette bidrar til økt trafikksikkerhet, som er min hovedmotivasjon for å ta rollen. At det er en norsk oppstartsbedrift er en ekstra bonus. Jeg ser frem til at vi skal ta teknologien ut i verden samtidig som selskapet beholder sitt norske fundament, sier Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen var som statsråd kjent for sitt engasjement for bedre veier og økt trafikksikkerhet, og har selv mistet gode venner i trafikkulykker.

– Norge er et langstrakt land, og for veldig mange av oss er bilen det viktigste transportmiddelet. Dyr og hindringer i veibanen kommer ofte brått på og kan skape alvorlige situasjoner. Med Safedrive har vi en plattform som har fått betydelig utbredelse, og hvor sjåførene blir gjort oppmerksomme på slike farer. Jeg har mange ideer og tanker om hvordan vi kan forbedre produktet ytterligere, ikke bare for å gi våre kunder større verdi og nytte, men for å gjøre bilturen enda tryggere, sier Solvik-Olsen.

En perfekt match

Gründer og daglig leder i Safedrive, Magnus Wester, er godt fornøyd med ny styreleder, og varsler at det fremover vil komme flere spennende nyheter fra selskapet. For eksempel jobber Safedrive med ulike løsninger for å belønne kloke valg bak rattet. Han ser også for seg et tettere samarbeid med aktører som Vegvesenet, hvor Safedrive kan dele anonym trafikkdata for å bidra til bedre veisikkerhet.

– Med all den informasjonen vi har, kan vi hjelpe for eksempel Vegvesenet med å finne de strekninger og punkter i veinettet hvor det er høyest risiko. Noen områder har jo flere farevarslinger enn andre. Denne infoen kan være verdifull for dem i arbeidet med å gjøre veiene våre tryggere, sier Wester.

– Safedrive har hatt en eventyrlig vekst, og med Ketil på laget rigger vi oss for et nytt kapitel. Hans erfaring og interesse fra samferdsel generelt og bil spesielt er en perfekt match for oss. Vi har gjort Safedrive til Norges største felleskap for sjåfører langs veien, og er ekstra godt fornøyde med at så stor andel av våre kunder forblir lojale år etter år. Det gir oss mulighet til å utvikle produktet ytterligere, og da blir Ketils ekspertise og engasjement sentral, sier Wester.

Del artikkelen:

Anbefalte artikler

For bare ett år siden satte selskapet seg et mål om 100.000 medlemmer i Norge i løpet av 2023. Nå er nok et hårete mål nådd, men selskapet har ingen planer om å hvile på laurbærene av den grunn.
Det lønner seg å være medlem av Norges største fellesskap langs veien. Som Safedrive-kunde får du nå ekstra lave priser og gode tilbud på populære varer og tjenester.
Ved hjelp av data fra Nasjonal vegdatabank, vil brukere av Safedrive nå få tilgang til enda en funksjon som gir økt kontroll langs veien.

You are entering the English edition of Safedrive.no

Would you like to go to the Norwegian edition?