Botgaranti

Får du fartsbot i en kontroll vi ikke har varslet, så betaler vi boten din! Vi er så sikre på at du blir fornøyd at vi tilbyr deg botgaranti! Vi betaler boten din under følgende vilkår:

  1. Gjelder kun uniformerte laserkontroller.
  2. Gjelder ikke ved førerkortbeslag.
  3. Gjelder bare kunder som betaler normal lisenspris. (199kr pr mnd).
  4. Botgarantien trer i kraft når månedslisens og gps-enhet er betalt.
  5. Du må varsle om kontrollen umiddelbart på enheten din.
  6. Boten må være utstedt til personen som er registrert som bruker av GPS RADAR-enheten.
  7. Du må kontakte oss så raskt som mulig og senest innen 24 timer etter utstedelse av bot.
  8. Botgaranti gjelder ikke ved dokumenterbare tekniske feil hos SafeDrive AS (eksempel: nedetid på server).
  9. I tvilstilfeller om hvorvidt en kontroll var varslet eller ikke så legger vi til grunn logger fra server.

 

Søk om utbetaling