Botgaranti

Får du fartsbot i en kontroll vi ikke har varslet, så betaler vi boten din! Vi er så sikre på at du blir fornøyd at vi tilbyr deg botgaranti! Vi betaler boten din under følgende vilkår:

  1. Garantien kun fartskontroller målt med laser som Selskapet ikke har varslet om.
  2. Garantien gjelder ikke ved førerkortbeslag.
  3. Garantien gjelder bare kunder som betaler normal lisenspris: (199kr pr mnd.).
  4. Garantien trer i kraft først når månedslisens og Safedrive-enhet er betalt.
  5. Kunden må varsle om kontrollen umiddelbart på enheten sin.
  6. Fartsboten må være utstedt til personen som er registrert som bruker av Safedrive-enheten, eller tilknyttet en bedriftslisens.
  7. Kunden må søke om dekning av fartsboten senest 14 dager etter ileggelse.
  8. Garantien gjelder ikke ved ruskjøring.
  9. Garantien gjelder ikke ved dokumenterbare tekniske feil hos Selskapet (f.eks., nedetid på server).
  10. Botgarantien gjelder bøter utstedt i Norge og Sverige.

Søk om utbetaling