Safedrive blir DRIVE-partner

Publisert 26.05.23
av Mathias Nervik

DRIVE, tidligere Kjør for livet, er en ideell sosial entreprenør som gir drive og inspirasjon til barn og unge som trenger det som mest. Helt siden 2009 har de jobbet utrettelig med å skape tryggere lokalsamfunn. Nå inngår de et nasjonalt partnerskap med Safedrive for å gi enda flere barn og unge en mulighet til å bli den beste versjonen av seg selv.

På besøk i Sarpsborg

Samarbeidet vil tilrettelegge for program og aktiviteter for barn og unge i alderen 10-25 år. Målet bak disse tiltakene er å redusere utenforskap, psykiske vansker og risikoatferd, ved å styrke mestringsfølelse, positive interesser og tilhørighet gjennom et inkluderende fellesskap.

Daglig leder i Safedrive, Magnus Wester, hyller arbeidet DRIVE gjør, og påpeker viktigheten av forebyggende tiltak.

– Vi er imponert og rett og slett rørt over det fantastiske arbeidet DRIVE gjør, og ser fram til å kunne være en aktiv medspiller i tiden framover. Som nasjonal partner ønsker vi å tilrettelegge for at DRIVE skal nå ut til enda flere lokalsamfunn, og bli enda mer synlige. Vi har selv positive erfaringer med lokale tiltak rettet mot unge, og vi vet at DRIVE-konseptet gir de ungdommene som trenger det en tilrettelagt arena hvor de opplever økt tilhørighet.

Bli bedre kjent med DRIVE (tidligere Kjør for livet)

Grunnlegger av DRIVE, og tidligere europamester i rallycross, Knut Ove Børseth, utdyper viktigheten av samarbeidet med Safedrive og hva samarbeid med næringslivet betyr.

– Vi er svært glade over å ha fått Safedrive med i DRIVE-familien. Å sikre samarbeid med næringslivsaktører som Safedrive har svært mye å si for vår satsing og våre aktivitetstilbud landet rundt.

– Målgruppen for DRIVE sine programmer og aktiviteter er de ca. 20% unge i alderen 10-25 år som har det vanskeligst og som ikke har det bra i livet sitt. Programmene og aktivitetene våre tilrettelegger for at de unge opplever positive bekreftelser, trygghet og samhold. Dette oppnår vi ved støtte av godkjente DRIVE-bedrifter og tette samarbeid med nasjonale partnere som Safedrive.

500 millioner i totalt tilført samfunnsnytte

DRIVE tilbyr i dag aktivitetstilbud til et stort antall barn og unge hver eneste uke, året gjennom. Dette arbeidet har utgjort en betydelig forskjell, og ut fra DRIVE sitt aktivitetsresultat fra 2021, vurderte Veritas samfunnsnytten til å være ca. 140 millioner kroner det året. Veien videre for DRIVE er å jobbe mot et mål om 500 millioner i totalt tilført samfunnsnytte – et mål Knut Ove Børseth håper å nå.

– Våre resultater dokumenterer at DRIVE sitt arbeid virker og er livsendrende for mange enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn. Vi har oppnådd veldig mye, men er klare på at vi sammen med samarbeidspartnere, bedrifter og næringslivet må jobbe hardt for å nå enda bredere ut, og utgjøre en enda større forskjell for de som trenger det. Vi har et mål om 500 millioner i totalt tilført samfunnsnytte, og det er jeg bestemt på at vi må klare.

Sintef-rapport 2023: «Et vendepunkt i ungdommenes liv.»

Les mer om DRIVE på drivenorge.no

Del artikkelen:

Anbefalte artikler

Safedrive utvider sin detaljhandel-satsing, og inngår et samarbeid med Thansen. Med sine 42 utsalgssteder, vil Safedrive Pro bli del av produktsortimentet i Thansen-butikker over hele landet.
I desember startet utrullingen av en ny og oppdatert versjon av programvaren på Safedrive Pro. Flere tusen har allerede fått den.
Kent Sørensen har sikkerhet som yrke. Han opplever at Safedrive Pro er svært nyttig når de ansatte i Elite Sikkerhet kjører bil.

You are entering the English edition of Safedrive.no

Would you like to go to the Norwegian edition?