Vi brenner for å gjøre bilturen bedre, smartere og tryggere.

I Safedrive tilbyr vi mer enn bare en trafikkalarm. Vi er stolte av å være Norges største felleskap langs veien, dedikert til å gjøre bilturen bedre og tryggere for alle.

Gjennom vår varslingsenhet kan bilister passe på hverandre ved å enkelt dele informasjon om mulige farer de møter på sin egen kjøretur, enten det er dyr, eller andre hindringer. 

Vi vet at noen kan være skeptiske til oss fordi vi også varsler kontroller og fotobokser. Det er nok fordi noen tror at slike varsler gjør det «tryggere» å kjøre over fartsgrensen. Men vår erfaring er det motsatte.

Hvert år sender vi ut over 1.000.000 varsler, hvorav dyr og hindringer utgjør over 80 prosent. Dette bidrar til å redusere hastigheten generelt, ikke bare i nærheten av fartskontroller, og våre brukerundersøkelser bekrefter at flertallet som bruker Safedrive blir mer bevisst på egen fart. Nesten 70 prosent av våre kunder sier samtidig at de føler større trygghet og kontroll i trafikken med Safedrive montert i bilen.

Høy fart er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker, og det er en ubestridelig sannhet som vi alle er enige om å gjøre noe med.

Derfor ønsker vi å øke bevisstheten om fartsgrenser gjennom vår varslingsenhet. Når en sjåfør mottar et varsel, blir de minnet på å sjekke sin nåværende hastighet og justere den om nødvendig. Dette kan være spesielt nyttig på ukjente veier – og i områder hvor fartsgrensen endres ofte eller plutselig.

Vi legger ikke skjul på at noen av de som kjøper Safedrive, for første gang, er opptatt av varslinger om fartskontroll. Derfor gir vi en botgaranti. Hvis en bruker får en bot fra en fartskontroll vi ikke har varslet om, tar Safedrive regningen. Dette er ikke en oppfordring til å kjøre for fort. Tvert imot. Vi er overbevist om at dette tiltrekker oss en type kunder som vi ellers ikke ville fått. Når de først har blitt kunde, og har tatt i bruk Safedrive, så forteller brukerundersøkelsen at vi kan påvirke kjøreadferd positivt.

Men vi har ikke bare en botgaranti, vi dekker også egenandelen dersom du kjører på elg, rein, rådyr eller hjort som vi ikke har varslet om. Vårt samfunnsoppdrag i Safedrive er klart: vi vil skape en tryggere trafikk og smartere sjåfører. Derfor har vi store planer for fremtiden.

Vi vet at utrykningsetatene er bekymret for at mange sjåfører ikke er observante nok i trafikken. Det er ofte grunnen til at utrykningskjøretøy ikke blir sett, eller hørt. Vi ønsker derfor å kunne varsle om utrykningskjøretøy på vår varslingsenhet, i samarbeid med nødetatene. Vi vil også samarbeide med vegmyndighetene for å varsle om stengte veier, og vi ser også på muligheten for å innføre farevarsler i områder hvor barn leker.

Mulighetene og våre ambisjoner er store. Det som driver oss, er ønsket om å gjøre bilturen bedre og tryggere. Og vi har plass til flere i Norges største fellesskap langs veien. Sammen kan vi gjøre en forskjell og bidra til å skape tryggere veier for alle.

Norges største fellesskap langs veien.

Safedrive hjelper Synne med samholdet hun ønsker langs veien.

Namdal Taxi reduserte viltpåkjørsler med over 80%

Ann stirret døden i hvitøyet. Hør hennes sterke historie.

You are entering the English edition of Safedrive.no

Would you like to go to the Norwegian edition?