140.000 kjører ruspåvirket hver eneste dag

Publisert 26.04.23
av Torgeir Trapnes

Visste du at 140.000 kjører ruspåvirket hver eneste dag? Og at den største andelen kommer fra bruk av medisiner? Sørg for å vite om du kan kjøre dersom du bruker medisiner som kan påvirke din kjøreevne.

Mange nordmenn kjører i ruspåvirket tilstand. En oppsiktsvekkende stor andel av disse gjør det grunnet sterke medikamenter.

Alle vet at rus og bilkjøring ikke går sammen. Likevel viser tall fra politiet at på landsbasis kjører to prosent av de vegfarende i ruspåvirket tilstand. Det tilsvarer 140.000 ruspåvirkede sjåfører langs veiene – hver dag. Det er naturlig å tenke at en høy andel av disse sjåførene kjører i alkoholpåvirket tilstand, men faktum er at det er fem ganger mer ruskjøring med legemidler og narkotika enn alkohol.

Tar du sovemedisin, smertestillende eller angstdempende midler må du derfor være svært påpasselig på hvilke medikamenter du kan ta før du setter deg bak rattet, hvor store doser du kan ta, og hvor langt tid det må gå fra du tar medikamentet til du begynner å kjøre.

Legemidler som kan påvirke evnen til å kjøre bil

Mange legemidler kan påvirke dine ferdigheter som sjåfør, og du har derfor ansvar for å utøve forsiktighet ved bilkjøring. Dette gjelder legemidler som kan gi redusert konsentrasjonsevne, påvirke din reaksjonsevne og din kritiske sans. Flere av disse medikamentene vil også kunne gjøre deg trøtt, sløv og mindre opplagt.

Man gjør lurt i å konsultere lege om legemidlene man benytter er forenlig med bruk av kjøretøy.

Statens legemiddelverk utarbeidet i 2018 varseltrekantlisten, som er en oversikt over reseptbelagte legemidler som er definert i Førerkortforskriften § 36 at kan påvirke kjøreevnen. Varseltrekantlisten omfatter blant annet:

  • Sovemidler og beroligende midler (benzodiazepiner og benzodiazepinlignende stoffer).
  • Sterke smertestillende (opioider til kort- og langvarig smertebehandling).
  • Eldre typer antihistaminer (brukes hovedsakelig til innsovning eller mot kløe i dag).
  • Kannabinoider som delta-9-tetrahydrocannabinol (THC).
  • Legemidler til bruk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR-behandling).

En krysskombinasjon av disse legemidlene eller bruk sammen med alkohol, kan påvirke kjøreevnen ytterligere – selv om medisinene hver for seg ikke gjør det. Dette kan gjelde selv om medisinene tas i lave doser. Det er også mange legemidler som kan påvirke kjøreevnen, som ikke er merket med varseltrekant. Legen din skal derfor alltid vurdere om legemidlet utgjør en trafikksikkerhetsrisiko, uavhengig av merking med varseltrekant.

Oppsiktsvekkende tall

Daglig leder i Safedrive, Magnus Wester, synes tallene er direkte skremmende.

– Vi vet at alkoholkonsumet koster det norske samfunnet mellom 80 og 100 milliarder i året. Dette er ikke et lite problem forbeholdt de få, men et stort og alvorlig samfunnsproblem vi må motarbeide sammen. Vi både håper og tror at vår trafikkalarm kan være et sentralt verktøy for å bekjempe dette problemet langs veien. Vi har flere gode idéer, og mener bestemt at vi kan utgjøre en betydelig forskjell i samarbeid med andre aktører med samme ønske.

Vurder alltid kjøreevnen før du setter deg bak rattet

Dersom du bruker legemidler som du er usikker på om kan påvirke kjøreevnen din, er det lurt å avklare med legen din om hvorvidt bruk av medikamentene er forenlig med bruk av kjøretøy. Legen vil også kunne gi konkrete råd, slik som for eksempel om du bør vente et gitt antall timer før du lovlig kan sette deg bak rattet og kjøre.

Utover dette er det opp til deg å vurdere om du er i stand til å kjøre eller ikke. Dersom du ikke er i stand til å kjøre på en trafikksikker måte, bør du la bilen stå. Er du usikker på om du kan kjøre bil på en trygg og trafikksikker måte eller ikke, er du pliktig å unnlate å kjøre, eller oppsøke lege for kartlegging om man er kjøredyktig.

Del artikkelen:

Anbefalte artikler

Safedrive utvider sin detaljhandel-satsing, og inngår et samarbeid med Thansen. Med sine 42 utsalgssteder, vil Safedrive Pro bli del av produktsortimentet i Thansen-butikker over hele landet.
I desember startet utrullingen av en ny og oppdatert versjon av programvaren på Safedrive Pro. Flere tusen har allerede fått den.
Kent Sørensen har sikkerhet som yrke. Han opplever at Safedrive Pro er svært nyttig når de ansatte i Elite Sikkerhet kjører bil.

You are entering the English edition of Safedrive.no

Would you like to go to the Norwegian edition?