Økt antall viltpåkjørsler på norske veier

Publisert 24.10.23
av Torgeir Trapnes

Nå er det høysesong for viltpåkjørsler, og bilister har grunn til å være ekstra påpasselige. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har antallet viltpåkjørsler økt med nesten 15 prosent i løpet av to år. Hva er egentlig grunnen til det? Og hva skal du gjøre om uhellet først er ute?

De siste ukene har det vært mange elgpåkjørsler over hele landet.

Høsten er en utfordrende tid for bilister. Høstmørket senker seg tidlig på kvelden, kjøreforholdene blir dårligere, og i skogkanten kan det gjemme seg firbente som vil passere veien. De siste ukene har det blitt rapportert elgpåkjørsler mange steder over hele landet, og det er grunn til å tro at det tallet bare vil øke.

De siste to årene har mer enn 9000 dyr blitt påkjørt, ifølge SSB. Det tilsvarer en økning på nesten 15 prosent. De fleste sammenstøtene finner sted i Viken, Innlandet og Trøndelag.

Hva kan forklare denne økningen?

Ifølge Transportøkonomisk institutt, kan en medvirkende årsak til økningen være høyere hastighet på veiene. Ferske tall viser også at uoppmerksomhet er den klart viktigste årsaken til dødsulykker i trafikken, og det er derfor grunn til å tro at en kombinasjon av fart og uoppmerksomhet spiller en stor rolle i statistikken. Årsaken til økt uoppmerksomhet er fortsatt uvisst, men det er nærliggende å tro at økt skjermbruk spiller en stor rolle.

Dette gjelder ikke bare mobil, men også integrerte skjermer med krevende brukergrensesnitt.

Alvorlige skader

Skulle det herske noen tvil, så vil en kollisjon kunne få fatale følger. En voksen elgokse veier normalt mellom 400 og 550 kg, men kan veie opptil 750 kg hvis de er veldig store. Selv om nye biler blir sikrere og sikrere fysisk, er det vanskelig å beskytte seg mot en slik kollisjon. De fleste personskader etter sammenstøt med elg rammer hode, ansikt og nakke, opplyser forsikringsselskapet If.

Løper en elg ut i veien 20 meter foran deg i 80-sonen, har du bare ett sekund på å stoppe. De alvorlige skadene oppstår særlig der elgen kommer brått på slik at bilsjåføren ikke har særlig mulighet til å bremse opp. Det er stor fare for at sjåfør og passasjerer blir invalidisert for livet.

Senker du derimot hastigheten litt, kan du skaffe sikkerhetsmarginen du trenger for å unngå en påkjørsel.

De fleste viltpåkjørslene skjer i mørketidsmånedene fra oktober til februar.

Hva hvis uhellet er ute?

Det er med andre ord god grunn til å være ekstra påpasselig når du sitter bak rattet i høst. Når du passerer skilt som advarer om viltfare gjør du lurt å senke farten, samtidig som du bruker blikket aktivt der det er ekstra høy risiko for å støte på dyr. Følg særlig godt med langs veikantene.

Møter du en annen bil, bør du ikke se inn i lysene. La heller blikket følge veien.

Er uhellet først ute, er egen sikkerhet viktig. Stopp slik at du ikke er til hinder for annen trafikk, og sikre deg selv ved å bruke refleksvest. Er bilen skadet og ikke kjørbar, er det viktig å markere ulykkesstedet ved å sette ut varseltrekant. Skaff oversikt over eventuelle personskader og ring 113 hvis akutt hjelp er nødvendig.

Ring politiet på 02800, slik at de kan kontakte en lokal fallviltgruppe til å håndtere det påkjørte dyret. Har du markert stedet, blir det enklere å starte søk etter dyret. Du bør derimot ikke følge etter et påkjørt dyr. Dyret er med stor sannsynlighet skadet, og kan derfor gå til angrep.

Namdal Taxi opplever færre viltpåkjørsler med Safedrive i sine kjøretøy.

Farevarsling gir økt trygghet

Tilbakemeldinger fra Safedrive sine brukere viser at de opplever økt trygghet med farevarsling. Faktisk rapporteres det over 900.000 farevarslinger årlig. Dyr i veibanen utgjør alene 62% av alle hendelser som varsles på Safedrive Pro.

Blant mange som har fått en tryggere hverdag med farevarsling, er Namdal Taxi. De reduserte viltpåkjørsler med over 80% etter at de monterte Safedrive i sine kjøretøy. Les mer om yrkessjåføren Roy Evensen-Stangvik og Namdal Taxi sine erfaringer med Safedrive Pro i denne artikkelen.

Del artikkelen:

Anbefalte artikler

Namdal Taxi opplevde over flere år en rekke bilskader som følge av viltpåkjørsler. Etter at selskapet monterte Safedrive Pro i sine kjøretøy, har de fått en helt ny hverdag.
Det lønner seg å være medlem av Norges største fellesskap langs veien. Som Safedrive-kunde får du nå ekstra lave priser og gode tilbud på populære varer og tjenester.
Ved hjelp av data fra Nasjonal vegdatabank, vil brukere av Safedrive nå få tilgang til enda en funksjon som gir økt kontroll langs veien.

You are entering the English edition of Safedrive.no

Would you like to go to the Norwegian edition?