Hvordan fungerer strekningsmåling, og hva betyr det egentlig når det blinker i fotoboksen?

Publisert 13.12.22
av Torgeir Trapnes

Selv om fotobokser er et kjent syn for dem som ferdes på veien, er det ikke alle som vet hva strekningsmåling av fart egentlig går ut på, og hvordan det skiller seg fra punktmåling.

Strekningsmåling dreier seg om å måle gjennomsnittsfart på en strekning med én fartsgrense. Enkelt sagt får du bot hvis gjennomsnittsfarten din blir målt til å være for høy mellom to fotobokser i hver sin ende av strekningen. De to fotoboksene står normalt med mellom 2 og 20 kilometers avstand. Den første fotoboksen, fotoboks A, tar bilde av alle biler som passerer, og lagrer informasjon om blant annet tidspunktet for passeringen og registreringsnummeret på bilen.

Når bilene passerer den andre fotoboksen, fotoboks B, blir det tatt et nytt bilde av dem. Da har informasjonen fra fotoboks A allerede blitt sendt til fotoboks B. Ut fra denne informasjonen blir bilene gjenkjent.

Utregning av gjennomsnittsfart

Fotoboks B har den viktige oppgaven med å regne ut gjennomsnittsfarten til hver av bilene. Det gjør den ved å dele avstanden mellom de to fotoboksene på tiden bilen har brukt på å kjøre fra A til B.

Selv om du holder for høy fart ved en av eller begge de to fotoboksene, får du ikke bot med mindre gjennomsnittsfarten din er for høy. Som sjåfør gjelder det likevel å senke farten i tide for å unngå bøter.

Får du bot når fotoboksen blinker rødt?

Du har kanskje lagt merke til at det har blinket et rødt lys når du har passert en fotoboks, og fått deg en støkk? Ved punktmåling av fart vil et rødt lys indikere at du har kjørt for fort, men det trenger ikke å være tilfelle ved strekningsmåling.

Forvirringen rundt det røde lyset kommer av at fotoboksene som brukes til punktmåling, bare tar bilde av bilen din dersom du kjører for fort. Fotoboksene som brukes til strekningsmåling, derimot, tar bilde uansett hvor fort eller sakte du kjører.

Følger du ikke med farten i strekningsmålinger, kan det koste dyrt.

Hva skjer når varsellampen blinker?

Det røde lyset fra fotoboksene er altså irrelevant i strekningsmåling, men du får et annet varsel hvis du har kjørt for fort. Omtrent 50 meter etter fotoboks B står det nemlig en varsellampe, og hvis denne blinker gult, må du belage deg på en bot. Gjennomsnittsfarten vises ikke på noe skilt, så tiden frem til størrelsen på boten er klar, er ofte nervepirrende.

Før boten dumper ned i postkassen din, blir bildene som er tatt av bilen, og opplysningene om bilen sendt til Statens vegvesen. Der sjekker en saksbehandler at det er det samme kjøretøyet som er fotografert i begge fotoboksene. Når det er bekreftet, sender saksbehandleren saken til politiet. Det er bare politiet som kan gi fartsbøter eller andre straffereaksjoner.

Hva skjer hvis sjåføren er en annen enn bileieren?

I fartskontroller er det alltid bilføreren som skal betale en eventuell bot, ikke bileieren. Politiet vil studere bildene for å se om det er bileieren som sitter bak rattet. Hvis det ikke er det, vil bileieren bli bedt om å oppgi hvem som kjørte bilen.

Er målingene helt korrekte?

Det er Justervesenet som har funnet ut hvordan man kan få nøyaktige målinger av gjennomsnittsfarten. Det har de gjort ved å gjøre mange kontrollmålinger av strekningen mellom fotoboksene. I tillegg har de kontrollert at utstyret i fotoboksene måler riktig tid og hastighet. Feilmarginene er veldig små når det gjelder både distanse og gjennomsnittshastighet.

Aldri mer fartsbot?

Så mange som 8 av 10 nordmenn kjører for fort av og til, og dermed er det svært mange som har fått en eller flere fartsbøter. Som oftest får man ikke øye på fotoboksene før det er for sent, eller kanskje man ikke legger merke til dem i det hele tatt.

Med Safedrive Pro er du sikker på å bli varslet om fotobokser og alle kontroller.

Safedrive Pro varsler om fotobokser og alle kontroller i regi av politiet, Statens vegvesen og tolletaten med unntak av promillekontroller. Enheten hjelper sjåføren med å bli mer oppmerksomme og bevisst på egen fart – som forhindrer både bøter og ulykker.

Les mer om Safedrive Pro her.

Kilde: vegvesen.no

Del artikkelen:

Anbefalte artikler

Snakker du med håndholdt mobil i bilen kan du risikere en saftig bot, samt tre prikker i førerkortet.
I Norge kjører 8 av 10 kjører over fartsgrensen, og hvert eneste år blir over 100.000 norske sjåfører tatt i fartskontroll. I tillegg mister flere tusen førerkortet. Men hvordan er det egentlig å bli stoppet av Utrykningspolitiet?
Det tok ikke lang tid før trafikkalarmen Safedrive Pro ble en fast kompanjong i bilen – for svært mange. Nå kjører over 70.000 biler med enheten i bilen!

You are entering the English edition of Safedrive.no

Would you like to go to the Norwegian edition?