Hva skjer hvis du blir tatt for råkjøring?

Publisert 14.01.22
av Mathias Nervik

I Norge kjører 8 av 10 kjører over fartsgrensen, og hvert eneste år blir over 100.000 norske sjåfører tatt i fartskontroll. I tillegg mister flere tusen førerkortet. Men hvordan er det egentlig å bli stoppet av Utrykningspolitiet?

Hvert år blir over 100.000 nordmenn stoppet av Utrykningspolitiet.

– Har du overtrådt fartsgrensen, blir du presentert for en reaksjon av tjenestepersonen som stopper deg. Hvis det kan avgjøres med et forenklet forelegg er det frivillig om du ønsker å vedta dette, forteller Utrykningspolitiet på sine Facebooksider.

Du kan godta boten på stedet

De fleste vedtar forelegget på stedet. Da er saksgangen videre slik:

– Er du villig til å vedta et forenklet forelegg, kan tjenestepersonen utstede et digitalt forenklet forelegg via mobilen. Du blir gjort kjent med forholdet, signerer på telefonen og får tilsendt gjenpart i Altinn eller via postkasse. I gjenparten finner du også betalingsinformasjon. Merk at et vedtatt forenklet forelegg har samme virkning som en rettskraftig dom , men vil i motsetning til en anmeldelse ikke bli registrert som en straffesak.

Du kan nekte

Du velger selv om du godtar forelegget eller ikke. Hvis du ikke godtar boten på stedet blir videre saksgang slik:

– Hvis du derimot ikke ønsker at det skal avgjøres med et forenklet forelegg, må det opprettes en anmeldelse på stedet.

Husk at du her kan risikere et større forelegg, ettersom saken må behandles i retten. Den opprinnelige boten i forelegget er lavere fordi den ihensyntar at du aksepterer boten, uten videre behandling i retten.

SURT: Selv om 8 av 10 kjører over fartsgrensen, er det kun 1 av 10 gjør det bevisst.

Uheldig uoppmerksomhet

Selv om så mange som 8 av 10 kjører for fort, er det kun 1 av 10 som gjør det bevisst. Den store synderen er rett og slett uoppmerksomhet – og et uventet møte med Utrykningspolitiet kommer ofte som en stor overraskelse på de fleste av oss. En ubehagelig en, sådan.

– Dette bekrefter det vi har sagt hele veien, sier Magnus Wester i Safedrive AS. Selskapet produserer trafikkalarmer som varsler om farer, hindringer, fotobokser og kontroller. Han mener bestemt at sjåfører flest ønsker å være lovlydige, og at den sikreste måten å senke farten på er å hjelpe bilistene med å bli mer bevisst på egen kjøring.

– Vi har over 60.000 aktive trafikkvarslere montert i biler langs veien. Både dataen vi henter ut fra enhetene og tilbakemeldingene fra kundene våre bekrefter det samme. Oppmerksomheten langs veien øker, og sjåførene blir mer bevisste på egen fart, fortsetter han.

Førerkortet ryker på 8 prikker

I tillegg til forelegg, kan du også for en rekke forseelser få prikker i førerkortet. Du kan ikke klage på registreringen av prikker. Blir du registrert med minst fire prikker, får du et varselbrev fra politiet. Brevet er en påminnelse om at du må legge om kjøreadferden for ikke å miste førerkortet. Hvis du får åtte prikker i løpet av tre år, mister du retten til å føre motorvogn for seks måneder.

Så mye koster det å kjøre for fort:

Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:
Til og med 5 km/t: 850 kr
Til og med 10 km/t: 2.300 kr
Til og med 15 km/t: 4.150 kr (+ 2 prikker)
Til og med 20 km/t: 6.000 kr (+ 3 prikker)
Til og med 25 km/t: 9.300 kr (+ 3 prikker)

Når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:
Til og med 5 km/t: 850 kr
Til og med 10 km/t: 2.300 kr
Til og med 15 km/t: 3.700 kr
Til og med 20 km/t: 5.150 kr (+ 2 prikker)
Til og med 25 km/t: 7.000 kr (+ 3 prikker)
Til og med 30 km/t: 9.300 kr (+ 3 prikker)
Til og med 35 km/t: 11.150 kr (+ 3 prikker)

Når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:
36 km/t til og med 40 km/t: 11.600 kr (+ 3 prikker)

Innlegget er oppdatert med gjeldene bøtesatser.

Del artikkelen:

Anbefalte artikler

For syvende år på rad ble Vikingtreffet gjennomført i bakkene i Golsfjellet. Safedrive var tilstede hele helgen for å både se, og delta, på lek og moro med små og store kjøretøy.
En ny farevarslingsfunksjon, en styrket omsetning og kjendisbesøk, var blant høydepunktene for det Namsos-baserte selskapet i 2021.
Etter en januar med loggen full av bekymringsmeldinger om uvettig kjøring, er politiet mektig lei. Nå tar de grep sammen med Safedrive og NMK Namdal – i håp om å få bremset ukulturen.

You are entering the English edition of Safedrive.no

Would you like to go to the Norwegian edition?