Stor økning av bekymringsmeldinger om uvettig kjøring

Publisert 31.01.21
av Mathias Nervik

Etter en januar med loggen full av bekymringsmeldinger om uvettig kjøring, er politiet mektig lei. Nå tar de grep i håp om å få bremset ukulturen.

Politiet + Safedrive = Sammen om tryggere trafikk

Etter en vinter med uvettig kjøring av unge sjåfører, tas det grep. Andreas Kroglund Rian, leder i NMK Namdal, politikontakt Åge Ivar Dille og daglig leder Magnus Wester i Safedrive inviterer sjåførene til Raabakken lørdag 6. februar, slik at de får lekt seg med bilen på bane i organiserte former. Foto: Bjørn Tore Ness

– Vi har hatt fryktelig mange tilfeller av skrensing, sladding og råkjøring på offentlige veger den siste tida. Vi har mange meldinger i loggen om skrensing og uaktsom kjøring, og det er gitt mange muntlige advarsler, sier Åge Ivar Dille, som er politikontakt i Overhalla og Høylandet.

Han beskriver problemet med uvettig kjøring som større i år enn til vanlig.

– Det har vært et kjempeproblem i vinter, i og med at utestedene har vært stengt og ungdommen har hatt få aktivitetstilbud på grunn av koronaen, sier Dille.

Han viser til at Vegtrafikkloven tolkes strengt.

– Politiet vil alltid jobbe for at det skal være trygt for alle trafikanter. Det betyr at veger og parkeringsplasser aldri vil bli akseptert som lekeplass med bil og ATV, fastslår han.

Stiller bane til disposisjon

Derfor har politiet i Namsos nå tatt initiativ til å sette i gang et nytt tilbud, der fartsglade unge sjåfører kan få utløp for sin lidenskap – uten å bryte loven.

– En av politiets oppgaver er å legge til rette og forebygge. Derfor tok jeg med NMK Namdal, som i en årrekke har arrangert kjøring på bane med registrert bil. Jeg spurte om de kunne stille banen til rådighet, slik at sjåførene får teste grensene i organiserte former på en bane. For her er det lov å skrense og leke seg litt under trygge rammer, sier politikontakten.

Leder Andreas Kroglund Rian i NMK Namdal setter pris på politiets initiativ.

– Trafikksikkerhetsarbeid er et av de viktigste fokusområdene for klubben. Vi har hatt tilbud om kjøring på bane på vinters tid tidligere. Da Åge Ivar tok kontakt i forrige uke, var jeg ikke sen om å takke ja. Mannskaper har allerede begynt å brøyte banen før tilbudet settes i gang lørdag 6. februar. Nå håper vi at sjåførene tar turen til Råbakken. Det er gratis og åpent for alle sjåfører med registrert bil, sier Rian, og peker på at deltakerne må stille i egen bil.

Han synes det er prisverdig at det tas initiativ slik at råkjøring og lek med bil kan komme inn i lovlige former.

– At politiet møter ungdom på denne arenaen er kjempepositivt, sier Rian.

TRAFIKKSIKKERHET: Andreas Kroglund Rian, Åge Ivar Dille og Magnus Wester er alle opptatt av trafikksikkerhet, og mener et tilbud om lovlig kjøring på bane, kan få bremset ned uvettig kjøring på vegene. Foto: Bjørn Tore Ness

– Virker preventivt

Magnus Wester, daglig leder i Safedrive i Namsos, lovpriser tiltaket.

– Når politiet tar et sånt initiativ, stiller vi oss bak det. Det er veldig positivt at politiet, spesielt i ei tid med få aktiviteter og tilbud til ungdom, får i stand et sånt tilbud. Det er preventivt og forebyggende at de unge sjåførene kan få øve seg og bli kjent med kjøretøy på en bane. Her får de utfoldet seg og herjet fra seg, skyter Wester inn.

Han forteller at selskapet tar regninga, pluss litt til.

– Vi ønsker at klubben skal sitte igjen med noen kroner når de stiller opp som arrangør, og når så mange fra klubben stiller opp på dugnad, sier han, og fortsetter:

– Vi finansierer hele opplegget og sørger for at deltakerne får tilbudet gratis. Men forutsetninga er at sjåførene gir et løfte om å holde seg i skinnet på offentlig veg og i stedet leker seg med bilen på stadion her.

Wester håper det første arrangementet i Råbakken er starten på det som kan bli et fast tilbud hver vinter.

Del artikkelen:

Anbefalte artikler

For syvende år på rad ble Vikingtreffet gjennomført i bakkene i Golsfjellet. Safedrive var tilstede hele helgen for å både se, og delta, på lek og moro med små og store kjøretøy.
En ny farevarslingsfunksjon, en styrket omsetning og kjendisbesøk, var blant høydepunktene for det Namsos-baserte selskapet i 2021.
Høsten er en særlig utfordrende tid for bilister. Vi i Safedrive ønsker derfor å bidra til at du føler deg enda tryggere langs veien i høstmånedene. Her er våre tips!

You are entering the English edition of Safedrive.no

Would you like to go to the Norwegian edition?