Høysesong for viltpåkjørsler – hva gjør du om uhellet er ute?

Publisert 24.09.21
av Tor Henrik Bruun

I høstmånedene stiger antallet kollisjoner med dyr langs veiene dramatisk. Tall viser at viltpåkjørsler nesten dobles fra vår- og sommermånedene til høst- og vintermånedene. Men hva gjør du hvis du skader, eller treffer på et skadet dyr?

Om høsten må man være forberedt på økt elg- og viltaktivitet langs veiene.

I takt med at det blir mørkere ute, vil viltdyr som elg og hjort forflytte seg mer. Det er særlig i skumringstimene og om natten at viltet vil være på vandring, og i høstmørket kan det være ekstra vanskelig å oppdage dyret i tide. Mange er usikre på hva en skal gjøre om man er så uheldig å kjøre på et dyr, og kan bli redd og kjøre videre. Men man er faktisk pliktig til å melde fra om påkjørsel av dyr, enten det er husdyr eller vilt. Å etterlate skadde dyr er straffbart.

Om høsten må man være forberedt på økt elg- og viltaktivitet langs veiene.

Her er Safedrive sin huskeliste for hva man bør gjøre om uhellet er ute:

  • Stopp og observer dyret. Er dyret dødt, bør du prøve å få det ut av kjørebanen, eller sikre skadestedet ved å sette opp en varseltrekant.
  • Er dyret skadet, vurderer du skaden og prøver å se hvor dyret tar veien. Et skadet dyr vil ofte stoppe og legge seg ned igjen ganske raskt. Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjøre ettersøkshundens arbeid.
  • Kontakt politiet på tlf. 02800 for å melde fra. De vil kontakte den lokale viltnemnden som har ansvaret for søk og avlivning av skadde dyr, og gi deg videre instruksjoner.
  • Om du får tillatelse til å kjøre fra stedet, merker du hvor påkjørselen skjedde. Gjør posisjonen godt synlig ved å bruke en farget plastpose eller noe annet godt synlig som du har tilgjengelig i bilen. Det vil gjøre det enklere for personellet i viltnemnden å finne ulykkesstedet. Oppgi gjerne koordinater til politiet med kart på mobiltelefonen.
  • Dersom det ikke er mobildekning i området, merker du stedet og melder fra så snart du har mobildekning.
  • I noen situasjoner vil det oppstå et spørsmål om å avlive eller ikke avlive dyret. For å hindre unødig lidelse, er det viktig at kompetent personell kan foreta søk og vurdere om dyret skal avlives. Det er kun med godkjenning fra politiet at man kan få lov til å avlive dyret selv. Fugler og mindre dyr kan man selv avlive, dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Kjør trygt med Safedrive Pro i bilen!

Med vår varslingsenhet Safedrive Pro, vil du motta og ha mulighet til å varsle om dyr og hindringer i veibanen. Ved å varsle vil andre brukere i nærområdet få opp et varsel i god tid, og ha mulighet til å justere farten ut i fra informasjonen de mottar på sin enhet.

Er du usikker på hvordan du varsler om dyr og hindringer i veibanen? Se denne videoen for mer informasjon:

Del artikkelen:

Anbefalte artikler

For syvende år på rad ble Vikingtreffet gjennomført i bakkene i Golsfjellet. Safedrive var tilstede hele helgen for å både se, og delta, på lek og moro med små og store kjøretøy.
En ny farevarslingsfunksjon, en styrket omsetning og kjendisbesøk, var blant høydepunktene for det Namsos-baserte selskapet i 2021.
Etter en januar med loggen full av bekymringsmeldinger om uvettig kjøring, er politiet mektig lei. Nå tar de grep sammen med Safedrive og NMK Namdal – i håp om å få bremset ukulturen.

You are entering the English edition of Safedrive.no

Would you like to go to the Norwegian edition?