Kjører du en av disse bilene, har du større sannsynlighet for å bryte fartsgrensen

Publisert 13.12.22
av Tor Henrik Bruun

Det anslås at hele åtte av ti kjører for fort. På bakgrunn av 77 millioner kjørte kilometer har forsikringsselskapet Fremtind funnet ut hvilke bileiere som oftest bryter fartsgrensen.

Er du overrasket over hvilket bilmerke som topper «Verstinglisten»?

Tallene som avslører fartsoverskridelsene, er fra 2020 og 2021 og er samlet inn gjennom 5 000–7 000 aktive brukere av den nå avsluttede appen Smartbil. Alle bilmerker hvor det er registrert minst én million kilometer på veien, er med i oversikten.

Fartsoverskridelser kan føre til alt fra ergerlige fartsbøter og småskader på bilen til svært alvorlige ulykker med personskader.

– Det å overholde fartsgrensen er noe av det viktigste vi gjør for å forebygge skader i trafikken, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind Forsikring til DNB.

Trafikkalarmen Safedrive Pro reduserer risikoen for alt dette ved å varsle om fartskontroller, noe som gjør sjåførene mer oppmerksomme. «Verstinglisten» nedenfor kan gi deg en pekepinn om du er blant dem som har ekstra stor nytte av slik varsling.

«Verstinglisten»

Ifølge tallene fra Smartbil er det Skoda-sjåfører som har flest fartsoverskridelser, men Tesla- og Audi-sjåfører følger hakk i hæl og deler andreplassen på verstinglisten. Det er heller ikke langt ned til BMW på tredjeplass. Avstanden til det neste bilmerket på listen, Volkswagen, er litt større.

Prosenttallet bak bilmerket angir hvor stor andel av den registrerte kjøringen som har skjedd minst tre km/t over fartsgrensen.

  1. Skoda (14,6 %)
  2. Tesla og Audi (14,3 %)
  3. BMW (14,0 %)
  4. Volkswagen (12,5 %)

Disse holder oftest fartsgrensen

Om vi snur opp ned på verstinglisten og ser på de bileierne som oftest følger fartsgrensen, er det førere av asiatiske biler som er flinkest, men vi finner også et fransk bilmerke blant topp tre. Bilmerket som kjøres av de mest lovlydige, er Suzuki, men Honda-sjåførene er knapt noe dårligere. Deretter følger Renault og Toyota på delt tredjeplass. Heller ikke Opel er langt bak.

  1. Suzuki (9,6 %)
  2. Honda (9,7 %)
  3. Toyota og Renault (10,1 %)
  4. Opel (10,4 %)

Kjører du Suzuki, er det større sjanse for at du overholder fartsgrensen.

Kjønnsforskjeller på tvers av bilmerkene

Fremtind har også sortert dataene etter kjønn. Kanskje ikke så overraskende kjører menn jevnt over fortere enn kvinner. De mennene som oftest bryter fartsgrensen, kjører Skoda. Blant kvinnene er det derimot Tesla-sjåførene som oftest bryter fartsgrensen. De kvinnelige sjåførene som sjeldnest har for høy fart, kjører Suzuki, mens deres forsiktige mannlige motpart kjører Hyundai.

Flere holdt fartsgrensen i 2021

Tallene viser at det var færre fartsoverskridelser i 2021 enn i 2020. Therese Nielsen i Fremtind Forsikring sier at nedgangen var på nesten 20 prosent.

– Det er mange faktorer som spiller inn, legger hun til.

Kanskje trafikkalarmen Safedrive Pro er én av dem?

Færre fartsoverskridelser med Safedrive Pro

Uansett hvilken bil du har, gjør Safedrive Pro deg mer bevisst på egen kjøring ved å varsle om trafikkontroller i regi av politiet, Statens vegvesen og tolletaten. Det gir en vinn-vinn-situasjon: Du unngår bøter, men viktigst av alt gjør du trafikken tryggere både for deg selv og andre trafikanter.

Bli bedre kjent med trafikkalarmen Safedrive Pro her.

Del artikkelen:

Anbefalte artikler

En ny funksjon gjør det enkelt å sjekke hvor mange prikker du eventuelt har på førerkortet, og hvor lenge du har dem.
Fra 1. mars ble prisene for ulovlig mobilbruk i bilen økt med hele 49 prosent, men hva er det som betraktes som ulovlig bruk?
I Norge kjører 8 av 10 kjører over fartsgrensen, og hvert eneste år blir over 100.000 norske sjåfører tatt i fartskontroll. I tillegg mister flere tusen førerkortet. Men hvordan er det egentlig å bli stoppet av Utrykningspolitiet?

You are entering the English edition of Safedrive.no

Would you like to go to the Norwegian edition?