Safedrive vil premiere god atferd i trafikken

Safedrive står overfor et svært spennende år, og vi ser fram til å kunngjøre flere betydningsfulle endringer. Et av de viktigste satsingsområdene vil være videreutviklingen av måten vi beskytter og belønner våre kunder på.

Som et ledd i videre utvikling av tjenestene våre og våre planer for tiden framover, vil Safedrive etter hvert gjøre endringer i botgaranti-ordningen.

Nå er det nesten ingen som benytter seg av garantien, og vi ser at tiden er inne for å erstatte den med noe flere kan dra nytte av. Safedrive vil derfor i løpet av tiden som kommer kunngjøre positive endringer for både produktet, tjenesten og våre garantier.

Ingen umiddelbar endring

Endringen vil ikke skje med umiddelbar virkning, og alle våre brukere vil motta SMS når mer informasjon foreligger. Du vil fortsatt være dekket av botgarantien frem til du får informasjon om noe annet, og alle endringer vedrørende ditt kundeforhold vil naturligvis bli varslet i god tid før endringen effektueres.

For kunder med forhåndsbetalt abonnement, vil garantien gjelde ut perioden.

En ting er sikkert – du kan føle deg trygg på at det skal være minst like lønnsomt å ha Safedrive i bilen, også i fremtiden.

You are entering the English edition of Safedrive.no

Would you like to go to the Norwegian edition?